společná fotka sdh bukovice

Co se na kroužku učí kategorie mladší a starší?

Děti do 15 let po celý rok soutěží v celostátní hře Plamen. Cílem hry je aktivně a celoplošně podporovat organizovanou mimoškolní činnost dětí a mládeže se zájmem o požární ochranu a za účelem podpory zdravého rozvoje jejich osobnosti pak rozvíjet zábavnou, poutavou a soutěžní formou zejména psychické, intelektuální, mravní a sociální schopnosti a tělesnou zdatnost. Do této hry se mohou zapojit členové i nečlenové SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).

Pilířem celoroční činnosti jsou pravidelné schůzky. Jejich náplní jsou výchovně vzdělávací aktivity všeobecného charakteru – všestranné pohybové aktivity, pobyt v přírodě, výcvik mladých hasičů, podporu technických dovedností a zájmu o technické vzdělávání a vzdělávání v oblasti záchranářství včetně prevence chování při mimořádných událostech.

Hra Plamen se dělí na Závod hasičské všestrannosti a brannosti (ZHVB) a sportovní část (disciplíny požární útok, štafeta 4 × 60 m, požární útok s překážkami CTIF, štafeta CTIF, štafeta požárních dvojic). Mladí hasiči – jednotlivci – mohou soutěžit ve hře Plamen v disciplíně běh na 60 m překážek.

Sportovní část

Požární útok

V požárním útoku soutěží 7 členů. Na signál startéra vybíhá soutěžní družstvo od startovní čáry k motorové stříkačce, od níž:
a) starší kategorie utvoří pomocí dvou savic a sacího koše přívodní vedení, dopravní a útočné vedení,
b) mladší kategorie na předem utvořené přívodní vedení připojí sací koš a vytvoří dopravní a útočné vedení stejné jako u starší kategorie.

Požární útok s překážkami CTIF

V požárním útoku s překážkami CTIF soutěží 8 členů + velitel. Jedná se o velmi komplexní disciplínu, která se s mladšími dětmi špatně trénuje. V této disciplíně lze soutěžit i na mezinárodních soutěžích.

Štafeta 4 × 60 m

Družstvo připraví ze svých členů 2 čtyřčlenné štafety, každý může být zařazen pouze v jedné štafetě. Do hodnocení se počítá lepší z časů. Každá štafeta má jen jeden pokus. Trať se skládá ze čtyř úseků s překážkami, v jednotlivých úsecích si děti předávají štafetu a překonávají překážky.

400 metrů štafetový běh s překážkami CTIF

Štafetový běh s překážkami CTIF provádí 9 závodníků. V jednotlivých úsecích děti překonávají překážky a předávají si štafetu (proudnici). I tato disciplína splňuje mezinárodní podmínky.

Štafeta požárních dvojic

V této disciplíně soutěží dvojice ve dvou souběžných drahách. Cílem je splnit disciplínu v co nejnižším čase.

Běh na 60 m s překážkami

Soutěží se v kategoriích mladší a starší, hodnotí se zvlášť chlapci a dívky. Soutěžící má za úkol překonat překážky na 60 m dlouhé dráze a správně spojit hadice.

Závod hasičské všestrannosti a brannosti (ZHVB)

Hlídka musí absolvovat trať (dlouhou dle kategorie) a plnit úkoly na všech stanovištích. Hodnotí se čas, v němž hlídka absolvuje závod. K němu se připočítávají trestné body za nesplněné úkoly na kontrolách. Vítězí hlídka s nejnižším časem.

V této disciplíně soutěží 5členné hlídky mladých hasičů v těchto kategoriích:

 • přípravka: do 6 let
 • mladší: do 11 let
 • starší: od 11 do 15 let
 • dorost: 15–18 let – smíšené hlídky
 • dorostenky: 15–18 let
 • dorostenci: 15–18 let
 • dorostenky jednotlivkyně: 15-18 let
 • dorostenci jednotlivci: 15-18 let

Stanoviště

K1 – STŘELBA ZE VZDUCHOVKY

Střílí se na 15 špalíčků, postavené na podkladové desce. Úkolem hlídky je sestřelit co nejvíc špalíčků.

K2 – ORIENTACE V PŘÍRODĚ

1. úkol – TURISTICKÉ A TOPOGRAFICKÉ ZNAČKY

Každý člen hlídky si vylosuje a určí 2 turistické nebo topografické značky (viz Obr. 2). Za každou nesprávně určenou značku obdrží hlídka 1 trestný bod.

2. úkol – STOPY, STROMY, ROSTLINY
Každý člen hlídky si vylosuje a určí 1 obrázek stopy, stromu nebo rostliny (viz Obr. 3).

stopy zvířat
K 3 – UZLOVÁNÍ

Každý člen hlídky si vylosuje jeden z těchto uzlů: TESAŘSKÝ UZEL, LIŠČÍ UZEL, PLOCHÁ SPOJKA, LODNÍ UZEL, DVOJITÝ OSMIČKOVÝ UZEL.

Způsob vázání:

 • TESAŘSKÝ UZEL
  váže se na ležící hadici, jedním koncem provazu, druhý konec provazu je upevněn k hadici
 • PLOCHÁ SPOJKA
  v ruce, libovolně jedním nebo oběma konci provazu (k dispozici je celý provaz s oběma konci)
 • LODNÍ UZEL o na slabším svislém stromu nebo na ležící hadici, jedním koncem provazu, druhý konec je upevněn
 • DVOJITÝ OSMIČKOVÝ UZEL
  v ruce, libovolně (k dispozici je celý provaz s oběma konci)
 • LIŠČÍ UZEL
  na slabším svislém stromu nebo na ležící hadici (k dispozici je celý provaz s oběma konci)
uzlování
K4 – BRANNOST

Úkol – PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽKY PO VODOROVNÉM LANĚ

Každý člen hlídky překoná ručkováním nebo jiným libovolným způsobem na laně zavěšeném bezpečně mezi dvěma stromy danou vzdálenost – 3 m kategorie mladší a 4 m kategorie starší a dorost (tuto vzdálenost musí překonat ruce závodníka).

K5 – POŽÁRNÍ OCHRANA

1. úkol – Rizika v domácnosti – přípravka + mladší kategorie

Každý člen hlídky si vylosuje 1 obrázek a ústně sdělí, co na obrázku představuje riziko v domácnosti.

rizika

1. úkol – Chování při mimořádných událostech – starší kategorie, dorost

Každý člen hlídky a jednotlivec dorostu si vylosuje jednu mimořádnou situaci a ústně sdělí, jak by se v dané situaci zachoval.

rizika

2. úkol – TROJÚHELNÍK HOŘENÍ – plní všechny kategorie

Hlídka sestaví totožný trojúhelník hoření jako je na Obr. č. 8 (strany trojúhelníku mohou být prohozeny).

trojúhelník hoření
Trojúhelník hoření

3. úkol – GRAFICKÉ ZNAČKY TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PO

Každý člen hlídky si vylosuje jednu grafickou značku technických prostředků PO a přiřadí ji k odpovídajícímu prostředku.

K 6 – ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Každý člen hlídky si vylosuje jeden obrázek situace a přiřadí správný postup při podávání první pomoci. Závodníci přistupují k plnění úkolu jednotlivě.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek