zbrojnice bukovice

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bukovice (SDH Bukovice) je pobočným spolkem a právnickou osobou. Sbor má dlouholetou tradici, byl založen v roce 1898. Aktuálně sbor reprezentuje přes 80 členů, většina je z obce Bukovice, část z přilehlých obcí a města Police nad Metují.

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) úzce spolupracuje s obcí Bukovice. SDH je jedním z klíčových spolků v obci. Našim posláním je motivace k dobrovolné záchranářské práci v Jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí a vzdělávání především dětí a mládeže v oblasti záchranářství včetně prevence chování při mimořádných událostech.

Činnost ve sboru (i v kroužku mladých hasičů) je celoroční, dobrovolná, bezúplatná, vykonávaná ve volném času dětí, mládeže i dospělých. Svou činností chce sbor podporovat život v obci. Organizuje a pořádá akce pro širokou veřejnost. Kromě pravidelných soutěží v hasičském sportu to jsou dětské dny, pálení čarodějnic a sběr starého šrotu.

Mladí hasiči

Jednou z hlavních činností bukovického sboru je kroužek mladých hasičů. Byl založen v roce 1957, od té doby funguje nepřetržitě. Kolektiv je rozdělen na družstvo mladší, starší a dorost. Celkem má přes 30 členů. Kroužku se přímou i nepřímou činností ve sboru věnuje 10 dospělých.

Mezi aktivity kroužku mladých hasičů patří pravidelné schůzky, zapojení do hry mladých hasičů s názvem „Hra Plamen“. Ta je v rámci hasičského sportu součástí sportovní výchovy dětí a mládeže. V nedávné době se družstva dorostů zapojila i do požárního sportu, který je též odvětvím hasičského sportu.

Stejnou dobu trvání jako kroužek mladých hasičů má i tradiční letní tábor. Na letní tábor jezdí nejen děti z kroužku mladých hasičů a jejich kamarádi (potencionální mladí hasiči), ale i děti z okolních kroužků mladých hasičů, se kterými sbor v průběhu roku spolupracuje. Děti uprostřed přírody táboří ve stanech s podsadou, pracují se sekyrou, poznávají přírodu a zdokonalují hasičské dovednosti. Tábor je zpestřen ukázkami práce a techniky Integrovaného záchranného systému (IZS) i skalní záchranné služby.

Vzhledem k tomu, že především mladí hasiči vyjíždí k desítkám soutěží a tréninků, byli bychom vděčni za jakoukoliv podporu. Jsme otevřeni různým formám spolupráce. Budeme rádi, když se nás rozhodnete podpořit.

Podpořili nás

Sociální sítě mladých hasičů

Facebook stránka

Instagram:

Tiktok @bejkowice

YouTube@bejkowice

letní tábor mladých hasičů
Letní tábor mladých hasičů na Janovičkách
dětský den
Dětský den na louce za hasičskou zbrojnicí v Bukovici
Soutěž v Polici nad Metují
Domácí soutěž v Polici nad Metují

Dokumenty SH ČMS:

Stanovy SH ČMS ve znění změn přijatých 9. 7. 2021 – KE STAŽENÍ

Zaměření činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 2021+

Zakládací listina symbolů SH ČMS

Stejnokrojový předpis platný od 1. 6. 2016

Směrnice starosty SH ČMS k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR u SH ČMS

Statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS

Strategie mládež 2030+

Směrnice sportovních oddílů

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek